เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00100586
หมายเลขทรัพยากรi00159508
บาร์โค้ดB0149013
เล่ม3
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือสำหรับเยาวชน อาคาร 1 ชั้น 2
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0