เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00025631
หมายเลขทรัพยากรi00054656
บาร์โค้ดB0147003
เล่ม1
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 2
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0