เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026845
หมายเลขทรัพยากรi00057120
บาร์โค้ดB0143341
ฉบับ4
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0