เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00075431
หมายเลขทรัพยากรi00160247
บาร์โค้ดB0143121
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0