เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026338
หมายเลขทรัพยากรi00056127
บาร์โค้ดB0138395
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม3