เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00044145
หมายเลขทรัพยากรi00090964
บาร์โค้ดB0138317
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม1