เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026087
หมายเลขทรัพยากรi00055680
บาร์โค้ดB0131373
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0