เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00036597
หมายเลขทรัพยากรi00076265
บาร์โค้ดB0128962
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บปริญญานิพนธ์ อาคาร 2 ชั้น 5
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0