เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00019263
หมายเลขทรัพยากรi00042506
บาร์โค้ดB0126102
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสืออ้างอิง (ภาษาไทย) อาคาร 1 ชั้น 2
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0