เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00036618
หมายเลขทรัพยากรi00076296
บาร์โค้ดB0125887
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม1