เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00015555
หมายเลขทรัพยากรi00034993
บาร์โค้ดB0124243
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม1