เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00025901
หมายเลขทรัพยากรi00055367
บาร์โค้ดB0122149
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บปริญญานิพนธ์ อาคาร 2 ชั้น 5
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0