เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00006412
หมายเลขทรัพยากรi00016143
บาร์โค้ดB0120793
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสืออ้างอิง (ภาษาไทย) อาคาร 1 ชั้น 2
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0