เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00044000
หมายเลขทรัพยากรi00090715
บาร์โค้ดB0119594
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 2
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0