เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00075455
หมายเลขทรัพยากรi00160290
บาร์โค้ดB0117302
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0