เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00007882
หมายเลขทรัพยากรi00019208
บาร์โค้ดB0111552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม2