เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00052142
หมายเลขทรัพยากรi00113301
บาร์โค้ดB0101590
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บนวนิยาย อาคาร 1 ชั้น 2
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0