เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00022630
หมายเลขทรัพยากรi00048906
บาร์โค้ดB0099371
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม3