เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00009839
หมายเลขทรัพยากรi00023086
บาร์โค้ดB0092182
เล่ม3
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บGeneral Book (ภาษาอังกฤษ) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0