เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00040575
หมายเลขทรัพยากรi00083873
บาร์โค้ดB0089610
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือสำหรับเด็ก อาคาร 1 ชั้น 2
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0