เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00032721
หมายเลขทรัพยากรi00068489
บาร์โค้ดB0089607
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือสำหรับเด็ก อาคาร 1 ชั้น 2
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0