เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00063032
หมายเลขทรัพยากรi00133591
บาร์โค้ดB0089602
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือสำหรับเด็ก อาคาร 1 ชั้น 2
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม1