เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00052309
หมายเลขทรัพยากรi00113610
บาร์โค้ดB0089593
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือสำหรับเด็ก อาคาร 1 ชั้น 2
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0