เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00065317
หมายเลขทรัพยากรi00138461
บาร์โค้ดB0089074
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บนวนิยาย อาคาร 1 ชั้น 2
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0