เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00056307
หมายเลขทรัพยากรi00120863
บาร์โค้ดB0088787
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บนวนิยาย อาคาร 1 ชั้น 2
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0