เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062207
หมายเลขทรัพยากรi00132027
บาร์โค้ดB0088199
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม4