เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059659
หมายเลขทรัพยากรi00127117
บาร์โค้ดB0086681
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสืออ้างอิง (ภาษาไทย) อาคาร 1 ชั้น 2
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0