เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026513
หมายเลขทรัพยากรi00056454
บาร์โค้ดB0086268
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0