เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00077009
หมายเลขทรัพยากรi00163456
บาร์โค้ดB0084742
ฉบับ23
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 2
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0