เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00009825
หมายเลขทรัพยากรi00023063
บาร์โค้ดB0083920
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 2
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0