เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029789
หมายเลขทรัพยากรi00062826
บาร์โค้ดB0081416
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บปริญญานิพนธ์ อาคาร 2 ชั้น 5
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0