เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00056488
หมายเลขทรัพยากรi00121183
บาร์โค้ดB0081168
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 2
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0