เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00011015
หมายเลขทรัพยากรi00025840
บาร์โค้ดB0075959
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บปริญญานิพนธ์ อาคาร 2 ชั้น 5
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0