เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00077646
หมายเลขทรัพยากรi00164698
บาร์โค้ดB0075918
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บปริญญานิพนธ์ อาคาร 2 ชั้น 5
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0