เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00043384
หมายเลขทรัพยากรi00089539
บาร์โค้ดB0075194
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม1