เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00041297
หมายเลขทรัพยากรi00085203
บาร์โค้ดB0075022
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บGeneral Book (ภาษาอังกฤษ) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0