เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00060908
หมายเลขทรัพยากรi00129449
บาร์โค้ดB0072626
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บปริญญานิพนธ์ อาคาร 2 ชั้น 5
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0