เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00032053
หมายเลขทรัพยากรi00067048
บาร์โค้ดB0072607
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บปริญญานิพนธ์ อาคาร 2 ชั้น 5
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0