เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00077745
หมายเลขทรัพยากรi00164837
บาร์โค้ดB0072541
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บปริญญานิพนธ์ อาคาร 2 ชั้น 5
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0