เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00001316
หมายเลขทรัพยากรi00003753
บาร์โค้ดB0071204
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 2
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0