เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00035050
หมายเลขทรัพยากรi00073429
บาร์โค้ดB0069461
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม6