เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00073458
หมายเลขทรัพยากรi00156791
บาร์โค้ดB0066191
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บปริญญานิพนธ์ อาคาร 2 ชั้น 5
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0