เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00013573
หมายเลขทรัพยากรi00031171
บาร์โค้ดB0065754
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0