เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00073616
หมายเลขทรัพยากรi00157005
บาร์โค้ดB0065384
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บGeneral Book (ภาษาอังกฤษ) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0