เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00072679
หมายเลขทรัพยากรi00155490
บาร์โค้ดB0062681
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บGeneral Book (ภาษาอังกฤษ) อาคาร 2 ชั้น 2
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0