เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00001029
หมายเลขทรัพยากรi00002756
บาร์โค้ดB0060516
ฉบับ10
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม2