เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00063155
หมายเลขทรัพยากรi00133810
บาร์โค้ดB0046312
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บGeneral Book (ภาษาอังกฤษ) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0