เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00017010
หมายเลขทรัพยากรi00038086
บาร์โค้ดB0037552
ฉบับ4
แหล่งจัดเก็บGeneral Book (ภาษาอังกฤษ) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0