เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00004661
หมายเลขทรัพยากรi00012801
บาร์โค้ดB0030637
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 2
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0