เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00051987
หมายเลขทรัพยากรi00112795
บาร์โค้ดB0025295
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0